Social media

Websites en andere internet-platformen die door de gebruikers worden gebruikt om online met elkaar in contact te komen en om deze contacten te onderhouden. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de content die op een social media platform wordt geplaatst. Voorbeelden van bekende social media platformen: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram, maar ook blogs beschouwen we als een onderdeel van social media.